Gravstensbutiken

Begravningsceremonier

När någon i ens närhet avlider uppstår en stor sorg och saknad. Det finns även då praktiska saker som man måste ta tag i, till exempel hur ceremonin kring begravningen ska se ut. I den ofta svåra tid som uppstår då en person inte sällan plötsligt avlider, är alla typer av vägledning, råd och stöd välkommet.

Det är mycket som ska ordnas och den eller de personer som stod närmast den avlidne vill naturligtvis gärna hjälpa till med detta. På grund av den dystra stämning som uppstår under den närmaste tiden, kan de anhöriga dock känna att de behöver lite tid att landa innan de känner sig starka nog att ta tag i den här biten.

Begravningen kan generellt sett endast ske efter att dödsfallet har blivit registrerats. Många tar hjälp av den lokala begravningsbyrån för att ordna alla detaljer kring begravningen, men den som så önskar kan också ordna med begravningen helt på egen hand. En begravning kan också vara en kostsam historia och den kan betalas antingen med hjälp av pengar som den avlidne före sin död har satt av för detta ändamål, eller med pengar som du själv eller andra familjemedlemmar alternativt vänner eller andra anhöriga bidrar med. Det kan också vara så att pengar från den avlidne personens egendom (till exempel besparingar som inte är öronmärkta för begravningskostnader) används för att betala för begravningen.

Att få stöd och hjälp i att anordna en begravning

Den nya begravningslagen som trädde i kraft 1 maj 2012 i Sverige får tiden mellan ett dödsfall och gravsättning eller kremering vara en månad. Tidigare var den tiden två månader, vilket innebar att man som anhörig eller anordnare av begravningen hade mer tid på sig vid planeringen. Man bör inte vänta för länge heller med begravningen, ofta tycker vi att den avlidne snabbt ska komma i till ro i sin grav och för de efterlevande kan då sorgearbetet påbörjas. I Sverige är det ofta en period på mellan 11-14 dagar som är idealiskt mellan dödsfallet och begravningen, men detta är självklart något som man väljer själv eller i samråd med de andra efterlevande.

Att anordna en begravning är inte en enkel eller lättsam sak att göra och ta på sig. Den avlidna kanske har lämnat mer specifika önskemål och instruktioner om exempelvis musik, i andra fall måste de anhöriga sätta sig ner och planera ceremonin själva.

gravstensbutiken

För hjälp med detta finns många duktiga auktoriserade begravningsbyråer runt om i vårt land som kan hjälpa till med allt från urvalet av kistan, förbereda en dödsannons eller hjälp med att stänga ner den avlidnes sidor på sociala medier. En bra begravningsbyrå kan vara guld värd, särskilt eftersom man är mitt uppe i sorgearbetet. Det som är viktigt att tänka på är att det är den avlidne som är huvudpersonen för en sista gång och att en begravning ska vara personlig. När förberedelserna är igång inför en begravning är det också viktigt att alla som stod den avlidne nära, får komma till tals och det gäller kanske inte minst barn och ungdomar.

Traditioner och ceremonier kring dödsfall och begravning är och har alltid varit lika starka som livet självt, oavsett i vilken kultur eller religion som den avlidne tillhörde.

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle

Människors syn på döden, begravningen och det efterföljande sorgarbetet har under århundradena genomgått stora förändringar. Detta beror bland annat på intryck från världen runt oss. Begravningsplatsen är en viktig del i samhället oavsett vilken trostillhörighet man har. I dagens mångkulturella samhälle finns det många olika religioner, kulturer och seder där alla ska få plats. Enligt Begravningslagen (SFS 1990:1144) ska begravningsplatsen bereda gravplatser åt alla medborgare i samhället oavsett trostillhörigheten. Begravningsplatserna är därmed till exempel inte längre bara avsedda för kristna människor.

Traditioner och ceremonier kring dödsfall och begravning är och har alltid varit lika starka som livet självt, oavsett i vilken kultur eller religion som den avlidne tillhörde. I dagens samhälle måste man ha respekt för de olikheter som vi människor har och kan uppleva att vi har. På följande sidor kan du läsa om hur olika begravningstraditioner runtom i världen och inom olika religioner ser ut, vad som sker innan dödsfallet, efter dödsfallet och hur begravningsceremonin och eventuell minnesstund innefattar.

Om du vill flytta kroppen för att begrava den avlidne utomlands, kan det vara så att du behöver ansöka om att få ett tillstånd för detta. Den avlidne personen kanske hade önskemål om att få begravas på en särskild plats i ett avlägset eller närbeläget land. Du kan med fördel kontakta din lokala begravningsentreprenör för att höra hur det ligger till med detta, och vad som gäller i just det aktuella fallet.