Gravstensbutiken

Begravningstraditioner inom buddhismen

Begravningstraditioner inom buddhismen

Buddha, Siddharta Gutama, lever cirka 500 år f.Kr. i Norra Indien. Buddha betyder den upplyste eller den uppvaknande. Buddhismen återfinns idag i stora delar av Asien men även i Europa, Amerika och andra världsdelar. Buddhismen har utformats efter olika kulturer men kärnan är fortfarande densamma. Buddhismen hör till de sex världsreligionerna och har cirka 550 miljoner utövare världen över, vilket motsvarar ungefär 7-8 procent av befolkningen på vår jord.

Vid dödsfallet

Inom buddhismen står de heliga skrifterna i centrum vid begravningen. En buddhist som är döende vill själv välja platsen för dödsfallet och det är viktigt att dennes önskemål beaktas. Utifrån skillnader i olika seder inom buddhismen så ser detta olika ut. Det är dock viktigt att det sker i ett enskilt rum, till exempel med ljus, rökelser, blommor samt en bild av Buddha. Rummet ska innehålla ett bord med en vit duk på. En munk eller nunna utför ofta en ritual och läser ur en skrift. Det kan också vara en person som den döende känner väl. Detta är väldigt viktigt eftersom religionen ser döden som ett nytt kapitel och vill påbörja det så bra som möjligt.

Döden innebär inte att livet är slut utan medvetandet fortsätter i en annan form. I vissa traditioner inom buddhismen kan dödsprocessen fortsätta i kroppen upp emot fler dagar, även om hjärtat har stannat. Det är därför inte lämpligt att flytta kroppen eller göra något typ av ingrepp på den. Om detta bedöms som nödvändigt så måste tillstånd till detta inhämtas från exempelvis anhöriga. Det är viktigt att det finns möjlighet till att det ska råda en lugn och fridfull stämning i rummet, eftersom detta bidrar till att den döende kan äntra döden med ett rofyllt sinne. Mediciner som har en avtrubbande effekt på medvetandet bör undvikas i den mån det går.

När människan har avlidit så är det vanligt att en munk eller nunna håller en buddhistisk andakt, och kroppen får inte vidröras på en stund eftersom den anses vara oren. Det finns inga regler för vilka kläder som ska användas vid begravningen utan den avlidne kan kläs i vardagskläder. Religionen reglerar inte om den avlidna ska få en jordbegravning eller kremeras. Det som är viktigt att att kroppen hanteras med respekt eftersom den har varit själens hem under hela livet. Inom buddhismen är dock kremering vanligast. Det förekommer olika kulturella traditioner som kan se olika ut. För vissa har stjärntecknen en viktig betydelse i de moment som förekommer vid en begravning. Begravning och kremering ska dock ske så snart som möjligt efter dödsfallet.

Begravningsceremoni

Begravningsceremonin vid en jordbegravning sker i en lokal utan kristna symboler där ett altare med blommor, ljus, rökelse och buddhistiska symboler står längst fram vid kistan. Gästerna läser buddhistiska skrifter och lyssnar på inspelad buddhistisk musik. Det kan finnas en begravningsförrättare men det är inget tvång. Vanligtvis förrättas ceremonin av en eller flera munkar. Ibland har anhöriga önskemål om att deltagarna passerar den avlidnes hem i samband med att kistan körs till platsen för begravning, och att sällskapet då stannar för en kort bön.

Gravstenen placeras vid fotändan och graven dekoreras med frukt och rökelser. Kistan kan dekoreras med olika buddhistiska symboler och medföljer vid en eventuell kremering. Gästerna får sedan ofta med sig frukt och godis hem efter ceremonin. Om det istället är en kremering så sjunger munkar heliga buddhistiska sånger. Den avlidnes familj och vänner deltar vid gravsättningen. Klädseln vid begravning ska vara vit eftersom denna färg kännetecknar sorg.

Minnesstund

Efter begravningen kan en minnesstund hållas där man läser buddhistiska skrifter. Inom buddhismen är minnesstunden till för att man ska fokusera på den avlidne och därför görs den så enkel som möjligt. Deltagarna sitter på filter på golvet med brinnande ljus och äter en enkel måltid.