Gravstensbutiken

Begravningstraditioner inom islam

Islam är en religion med fler än 1,2 miljarder följare. Ordet islam är arabiska och betyder fred eller frid, men den religiösa betydelsen är underkastelse, överlämnande och lydnad inför Gud (Allah). Här börjar vi närma oss begravningstraditionerna för en av världens större religioner.

Före dödsfallet

Vanligtvis önskar muslimer dö i sitt hem där de kan vara omgivna av sina nära och kära. Vissa önskar också att få dö i någon av de muslimska heliga städerna Mecka eller Medina eller i sitt hemland, om man inte befinner sig där redan givetvis. Den som är döende bör ha möjlighet att få vara i ett enskilt rum med muslimska symboler. Rummet bör även vara så tyst att det går att läsa ur den heliga skriften Koranen. Den döendes anhöriga och vänner ska få tillfälle att närvara i rummet eftersom man inte ska lämna denne ensam, men samtidigt måste man respektera önskan om att få vara i fred.

Döden förbereds genom att en iman eller annan religiöst kunnig person samtalar med den döende om religiösa frågor. Den döende får då möjlighet att uttala den muslimska trosbekännelsen. Om den döende ej kan göra detta på grund av sitt tillstånd så kan en närvarande muslim göra detta bredvid. Imamen ska även hjälpa till att upprätta ett testamente om inte detta har skett tidigare.

Efter dödsfallet

Den döendes ansikte ska vara vänt mot Mecka när själva döden inträder. Man läser ur Koranen tills dess att den avlidna har transporterats från platsen för dödsfallet till bårhuset. Tvättning av den avlidna ska helst påbörjas så snart som möjligt efter dödsfallet, och den avlidna tvättas av samma kön. Om en iman är tillgänglig så ska denna sköta tvagningen och i annat fall så sköts det av en annan muslim.

Tvagningsceremonin går till så att man tvättar den avlidna med tvål och vatten, först på huvudet och den högra kroppshalvan och sedan den vänstra. Den avlidne ligger på rygg under hela processen och armar och ben tvättas sist då dessa används vid bönen. När tvagningen är klar smörjs hela kroppen med kamferolja eller parfym och under hela ceremonin läser man ur Koranen. Efter detta sveps kroppen i ett vitt tyg i bomull i 3-5 lager beroende på kön.

Även om det finns två huvudinriktningar inom islam så är det en samsyn på själva begravningsceremonin där endast jordbegravning godkänns och kremering inte. Begravningen ska helst ske inom 48 timmar, i annat fall så snart som möjligt efter dödsfallet. Muslimer begravs vanligtvis utan kista men kan behöva bli tvungna att acceptera en sådan, men då ska den vara enkelt utformad. Om inte kista används så placeras den avlidna på en bår och man placerar även den avlidna liggandes på sin högra sidan med armarna korslagda.

Begravning

Begravningen sker oftast efter middagsbönen. Man smyckar inte båren eller kistan med blommor eller andra dekorationer. Denna börs på axlarna av män till graven, om det är långt avstånd kan männen turas om. Ingen människa får gå före kistbärarna. Vanligtvis följer endast män med till graven, oavsett om den avlidne är en man eller kvinna. Kvinnorna har möjlighet att besöka graven vid ett senare tillfälle. Begravningsakten sker vid själva graven och inleds med en gemensam bön. Graven ska vara grävd så att den avlidnes ansikte är vänt mot Mecka, eller så lägger man den avlidne i rätt ställning i graven. Ofta lägger man brädor så att de bildar ett slags tak innan de närvarande tar lite jord och häller på kistan. Sedan fylls graven igen med jord så snart som möjligt med hjälp av de närvarande muslimerna.

Gravplatsen

I Sverige finns muslimska begravningsplatser på olika platser efter önskemål från muslimska församlingar. Gravplatsen kan ligga nära andra begravningsplatser men ska vara tydligt åtskilda. Det ska endast vara en kropp i varje grav och gravarna ska vara märkta tydligt så att ingen beträder graven. En markör ska visa vart huvud- och fotändan är på graven. Det förekommer gravstenar men dessa ska inte så på själva graven. Gravstenarna har ofta en halvmåne eller en stjärna som symbol.