Gravstensbutiken

Om oss

Begravning är oftast ett sorgligt ämne och något som man kanske inte vill tala högt eller mycket om. Det kan röra upp många känslor som kan vara jobbiga att hantera och ta tag i.

På följande sidor kommer du att finna mycket text och information om begravning och främst om begravningstraditioner inom olika religioner. Traditioner och lokala seder kan förekomma, inte bara inom olika religioner utan även i olika länder och världsdelar.

På följande sidor kommer du att lära dig hur du ska agera vid begravningar inom olika religioner. För många människor i vår värld är religionen en oerhört viktig del i vardagen och avspeglas i hela dennes liv. Det är därför väldigt viktigt att veta hur man ska göra i olika situationer och att man vet vad som kommer att hända och vad som förväntas av en själv om du ska närvara. Att visa respekt för både den avlidne och de sörjande och deras religion är givetvis en viktig sak.

På den här webbplatsen kommer du att få information om hur traditioner kring begravningar ser ut inom judendomen, buddhismen, hinduismen, islam samt inom ortodoxa och österländska kyrkor. Du kommer även att ha möjlighet att läsa och lära dig om de svenska begravningstraditionerna och då utifrån en kristen utgångspunkt. Du kommer att bland annat kunna lära dig om hur buddhisternas minnesstund ser ut, åt vilket håll den avlidne ska vara vänd i åt i graven enligt islam och hur lång sorgeperioderna är inom judendomen. Visste du till exempel att minneslunderna inom den svenska kyrkan utvecklades för att avdramatisera döden?

Förutom de ovan nämnda religionerna, finns det givetvis många fler religioner som skulle kunna nämnas. Förhoppningsvis har du ändå fått en bra överblick om hur traditionerna kring begravning kan se ut. Om du ska deltaga på en begravning där du inte vet något om hur det kommer att se ut och vara, är det ett gott råd att läsa på innan så du vet hur du ska bete dig, klä dig och om du, och i så fall, ska ha med dig något till exempelvis familjen eller om något ska läggas i kistan eller graven. På så sätt visar du vördnad och respekt för livet, döden och de sörjande som finns kvar.